branding image

Kleuren

Leemfinish Capriccio, leempleister Rondo en leemverf Bravo kunt u verkrijgen in onderstaande kleuren.

Let op: kleuren op het scherm kunnen afwijken van de werkelijkheid. Iedere monitor heeft zijn eigen kleurprofiel en dat kan resulteren dat de op de wand aangebrachte kleur lichter of juist donkerder uitvalt. Wij kunnen dus niet garanderen dat de kleuren op uw beeldscherm exact overeenkomen met de kleuren van onze producten, maar we doen onze uiterste best om dit verschil zo klein mogelijk te laten zijn.

Wilt u de kleur nog beter bekijken, maak dan gebruik van een van onze kleurstalensets of neem contact met ons op. 

basiskleuren

alba 211
sole 212
arena 213
salsa 214
blu 215
scuro 216
alba+ 231
sole+ 232
arena+ 233
salsa+ 234
blu+ 235
scuro+ 236

asno

816
301
302
303
304
305

sorcio

817
306
307
308
309
310

cupo

818
311
312
313
314
315

pietra

819
316
317
318
319
320

notte

820
321
322
323
324
325

fumo

821
326
327
328
329
330

nautico

822
331
332
333
334
335

atlantis

823
336
337
338
339
340

nordica

824
341
342
343
344
345

pino

825
346
347
348
349
350

canneto

826
351
352
353
354
355

palude

827
356
357
358
359
360

thallus

828
361
362
363
364
365

papyrus

829
366
367
368
369
370

linen

830
371
372
373
374
375

mauve

831
376
377
378
379
380

taupe

832
381
382
383
384
385

karob

833
386
387
388
389
390

higo

834
391
392
393
394
395

moreno

835
396
397
398
399
400

bruno

836
401
402
403
404
405

amarillo

837
406
407
408
409
410

giallo

838
411
412
413
414
415

kaas

839
416
417
418
419
420

cotto

840
421
422
423
424
425

alazana

841
426
427
428
429
430

carminio

842
431
432
433
434
435

bacca

843
436
437
438
439
440

cassis

844
441
442
443
444
445

susina

845
446
447
448
449
450

mirtillo

846
451
452
453
454
455

esmaltin

847
456
457
458
459
460

celeste

848
461
462
463
464
465

marina

849
466
467
468
469
470

piruzeh

850
471
472
473
474
475

smeraldo

851
476
477
478
479
480

mela

852
481
482
483
484
485

vistosa

853
486
487
488
489
490

viva

854
491
492
493
494
495

acceso

855
496
497
498
499
500

crema

856
501
502
503
504
505

biskuit

857
506
507
508
509
510

cookie

858
511
512
513
514
515

au lait

859
516
517
518
519
520

pane

860
521
522
523
524
525

masita

861
526
527
528
529
530

boletus

862
531
532
533
534
535

manjok

863
536
537
538
539
540

tartufo

864
541
542
543
544
545

cognac

865
546
547
548
549
550

candito

866
551
552
553
554
555

toffee

867
556
557
558
559
560

caluga

868
561
562
563
564
565

kion

869
566
567
568
569
570

fideo

870
571
572
573
574
575

tallarin

871
576
577
578
579
580

fucus

872
581
582
583
584
585

horta

873
586
587
588
589
590

aloe

874
591
592
593
594
595

pesto

875
596
597
598
599
600

fisole

876
601
602
603
604
605

kaschmir

877
606
607
608
609
610

apricot

878
611
612
613
614
615

lachs

879
616
617
618
619
620

sandel

880
621
622
623
624
625

rost

881
626
627
628
629
630

kakao

882
631
632
633
634
635

schoko

883
636
637
638
639
640

aubergine

884
641
642
643
644
645

erica

885
646
647
648
649
650

lavendel

886
651
652
653
654
655

lila

887
656
657
658
659
660

flieder

888
661
662
663
664
665

viola

889
666
667
668
669
670

tinte

890
671
672
673
674
675

navy

891
676
677
678
679
680

jeans

892
681
682
683
684
685

jade

893
686
687
688
689
690

petrol

894
691
692
693
694
695

tanne

895
696
697
698
699
700

farn

896
701
702
703
704
705

verde

897
706
707
708
709
710

roca

898
711
712
713
714
715

travertin

899
716
717
718
719
720

barro

900
721
722
723
724
725

suolo

901
726
727
728
729
730

diabas

902
731
732
733
734
735

musgo

903
736
737
738
739
740

sodalith

904
741
742
743
744
745

lapis

905
746
747
748
749
750

jaspis

906
751
752
753
754
755

tegola

907
756
757
758
759
760

baryt

908
761
762
763
764
765

thulit

909
766
767
768
769
770

moqui

910
771
772
773
774
775

rutil

911
776
777
778
779
780

tuff

912
781
782
783
784
785

ton

913
786
787
788
789
790

arkose

914
791
792
793
794
795

bentonit

915
796
797
798
799
800

flint

916
801
802
803
804
805

fango

917
806
807
808
809
810

lodo

918
811
812
813
814
815
Top <h4>leemproducten.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.leemproducten.nl/home">Home</a></li> <li><a href="https://www.leemproducten.nl/leemfinish">Leemfinish</a></li> <li><a href="https://www.leemproducten.nl/lesando-capriccio-leemfinish">Capriccio leemfinish</a></li> <li><a href="https://www.leemproducten.nl/lesando-capriccio-verwerking-advies">Verwerkingsadvies</a></li> <li><a href="https://www.leemproducten.nl/lesando-vivace-leemfinish">Vivace leemfinish</a></li> <li><a href="https://www.leemproducten.nl/lesando-vivace-verwerking-advies">Verwerkingsadvies</a></li> <li><a href="https://www.leemproducten.nl/lesando-rondo-leempleister">Rondo leempleister</a></li> <li><a href="https://www.leemproducten.nl/lesando-rondo-verwerking-advies">Verwerkingsadvies</a></li> <li><a href="https://www.leemproducten.nl/leemfinish-afwerking">Afwerking</a></li> <li><a href="https://www.leemproducten.nl/leemverf">Leemverf</a></li> <li><a href="https://www.leemproducten.nl/lesando-bravo-leemverf">Bravo leemverf</a></li> <li><a href="https://www.leemproducten.nl/lesando-bravo-verwerking-advies">Verwerkingsadvies</a></li> <li><a href="https://www.leemproducten.nl/lesando-mio-leemverf">Mio! leemverf</a></li> <li><a href="https://www.leemproducten.nl/lesando-mio-verwerking-advies">Verwerkingsadvies</a></li> <li><a href="https://www.leemproducten.nl/voorstrijk">Voorstrijk</a></li> <li><a href="https://www.leemproducten.nl/lesando-preludio-voorstrijkmiddel">Preludio voorstrijkmiddel</a></li> <li><a href="https://www.leemproducten.nl/lesando-allegro-voorstrijkmiddel">Allegro voorstrijkmiddel fijn</a></li> <li><a href="https://www.leemproducten.nl/overige-producten">Overige producten</a></li> <li><a href="https://www.leemproducten.nl/lesando-bariton-leembouwplaat">Leembouwplaat</a></li> <li><a href="https://www.leemproducten.nl/lesando-sinfonia-uitvlakmortel">Sinfonia uitvlakmortel</a></li> <li><a href="https://www.leemproducten.nl/lesando-intermezzo-raapmortel">Intermezzo raapmortel</a></li> <li><a href="https://www.leemproducten.nl/lesando-presto-fijnpleister">Presto fijnpleister</a></li> <li><a href="https://www.leemproducten.nl/lesando-meno-afschermmortel">Meno afschermmortel</a></li> <li><a href="https://www.leemproducten.nl/lesando-forte-basisleem">Forte basisleem</a></li> <li><a href="https://www.leemproducten.nl/lesando-kleuren">Kleuren</a></li> <li><a href="https://www.leemproducten.nl/lesando-gereedschap">Gereedschappen</a></li> <li><a href="https://www.leemproducten.nl/lesando-presentatiematerialen">Presentatiematerialen</a></li> <li><a href="https://www.leemproducten.nl/verkoop">Verkoop</a></li> <li><a href="https://www.leemproducten.nl/contact">Contact</a></li> <li><a href="https://www.leemproducten.nl/workshops">Workshops</a></li> <ul>